جعبه تبلیغاتی

کدکوتاه جعبه تبلیغاتی به شما اجازه می دهد تا یک اعلان ویژه با دکمه فراخوانی به اقدام اضافه کنید تا توجه بازدید کنندگان را به خود جلب کند.

این یک مثال از جعبه تبلیغاتی می باشد! حالا شروع به ساخت تبلیغ خود کنید.

خوش آمدید! این یک مثال از جعبه تبلیغاتی بدون دکمه می باشد.