عنصر لوگو/شرکاء به شما اجازه می دهد تا یک اسلایدر یا شبکه ای از تصاویر را نمایش دهید که می توانند لینک داشته باشند. برخی از تنظیمات:

  • 1-8 ستون
  • نمایش شبکه ای یا اسلایدر
  • با/ بدون کادر
  • نمایش/عدم نمایش فلش های اسلایدر
  • لینک به هر صفحه ای، که می تواند در پنجره فعلی یا جدید باز شود
  • نمایش عنوان تصویر در هنگام هاور