AVL  که در ایران با معانی “سیستم موقعیت یابی اتوماتیک وسایل نقلیه” ، “سامانه خودرویاب” یا “سیستم ردیابی متحرکها ” که هر کدام یک تعبیر از “Automatic vehicle location” میباشد شهرت دارد، وسیله ای برای مونیتورینگ (تعیین موقعیت جغرافیایی) وسایل نقلیه است که با استفاده از GPS موقعیت وسایل نقلیه را تعیین نموده و سپس از طریق  SMS، GPRS، ماهواره و یا ارتباط رادیویی به ایستگاه های زمینی ارسال می کند.

با نصب و فعال سازی سيستم AVL بر روی خودرو، صاحب سیستم می تواند در هر جای کره زمین با برقراري اتصال به اینترنت، مکان وسیله را بر روي نقشه مشاهده کرده و آخرين اطلاعات حرکتي وسیله نظير جهت حرکت، ميزان توقف، سرعت و مسافت طي شده را در اختيار داشته باشد.