MFC دستگاهی برای تبدیل پروتکل های KWP2000 و CAN به یکدیگر است. این دستگاه با قابلیت پشتیبانی از طیف گسترده ای از ECU ها، ECMها و دستگاه های filling مورد استفاده در صنعت (بخصوص صنعت خودرو) و همچنین با سرعت عملکرد، دقت و قابلیت اطمینان بالای خود، محصولی مناسب برای استفاده در کاربردهایی مانند دستگاه های EoL خطوط تولید سازندگان خودرو می باشد.

ویژگی ها

پشتیبانی از پروتکل های KWP2000 و CAN

سازگاری با دستگاه های filling و EoL مختلف

پشتیبانی از ECU ها و ECM های مختلف

امکان نمایش فرآیند اجرا در عملیات filling

قابلیت اطمینان و استحکام مناسب

امکانات
مشخصات