استفاده از قطعات و سیستم های پیچیده در خودرو سبب شده است تست، عیب یابی(دیاگ) و تعمیر این خودرو با استفاده از ابزارهای معمول سخت و یا حتی غیر ممکن باشد. گروه ابزار مخصوص شامل ابزارهایی هستند که برای تست، عیب یابی(دیاگ) و تعمیر این قطعات و سیستم ها استفاده می شوند.

ویژگی ها
 1. تست ECU و دسته سیم
 2. تست سنسور بدون نیاز به باز کردن سنسور
 3. تست مقاومت استاتیکی و دینامیکی اتژکتور
 4. نمایش نوسانات ولتاژ باتری
 5. پشتیبانی از زبان های فارسی و انگلیسی
 6. بدون نیاز به برق شهر
امکانات
 1. شبیه سازی سنسورهای فرکانس
 2. شبیه سازی سنسورهای ولتاژی
 3. شبیه سازی سنسورهای مقاومتی
 4. شبیه سازی سنسور اکسیژن
 5. شبیه سازی پالس های تحریک
 6. نمایش سیگنال
مشخصات