دستگاه پیشرفته تست و شستشوی تمام اتوماتیک انژکتورها و سیستم سوخت رسانی خودرو که موجب بهینه سازی مصرف سوخت ، افزایش شتاب و قدرت موتور می شود.

  •  شبیه سازی استاتیکی و دینامیکی شرایط کاری انژکتورها
  • تست الگوی پاشش انژکتورها (یکنواختی، ریزسازی و زاویه)
  • اندازه گیری حجم پاشش انژکتورها
  • تست و شستشوی انژکتورهای تزریق بالا (top feed     )
  • تست و شستشوی انژکتورهای تزریق از کنار (side feed     )
  • تست و شستشوی 6 انژکتور همزمان
  • تست و نمایش خروجی سنسور اکسیژن
  • امکان انتخاب زبان (فارسی، انگلیسی، …)
  • حفاظت در برابر افزایش دمای دستگاه
  • کاربری آسان