نمونه ای از نمونه کار 3 ستونه آجاکس. وقتی شما نمونه کار را بسازید پیشنمایش برای شما باز میشود و جزئیات بیشتر را به شما نشان میدهد.