نمونه ای از نمونه کارها 4 ستونه و با قابلیت مرتب سازی.

شما می توانید برای هر صفحه نمونه کاری که می سازید (هر تعداد نمونه کار) ،تعداد ستون، پیمایش، فعال/غیرفعال کردن قابلیت مرتب سازی و تعداد آیتمها را تنظیم کنید.

شما میتوانید نمونه کارها را بصورت شبکه ای با کمک صفحه ساز در هر صفحه ای که لازم دارید قرار دهید.