قالب صفحه خالی

با قالب صفحه خالی می توانید صفحات جعبه مانند، به زودی یا صفحات حالت تعمیر و نگهداری را جالب سازید.
شما می توانید تمام عناصر و کد های کوتاه صفحه معمولی را استفاده کنید، تنها تفاوت این است که نه هدر و نه پاورقی نمایش داده می شوند