• آموزش راهکاری اثربخش برای پشتیبانی از مشتریان

کتاب شبکه مالتی پلکس خودرو و روشهای پیشرفته عیب یابی 206

این کتاب پس از بررسی مفهوم شبکه مالتی پلکس و ارتباط بین ایسیوها در خودرو ، انواع مالتی پلکس موجود در خودروی پژو206 را به تفصیل مورد بحث قرار داده است. در یکی از فصول چهارگانه کتاب پیکربندی ایسیوهای این خودرو و کاربرد آنها بطور کامل شرح داده شده است. نحوه بیان ساده و دقیق  سبب شده این کتاب علاوه بر دانشجویان مورد توجه تعمیرکاران خودرو نیز قرار گیرد.

  • مباحث
  • اطلاعات

آشنایی عمومی با اجزای الکترونیکی به کار رفته در خودرو

شناخت سیستم مالتی پلکس و انواع آن

آشنایی با استانداردهای  پروتکل های CAN  ، VAN و ...

تشریح شبکه مالتی پلکس در خودروی پژو 206 و آزمایش سلامت اجزای آن

آشنایی با تمام واحد های الکترونیکی به کار رفته در خودروی پژو 206 ( BSI   ،  ABS  ، A/T و ...)

بررسی پیکربندی تمام واحد های الکترونیکی پژو 206 و کاربرد آنها

آشنایی با دستگاه عیب یاب

چگونگی برنامه ریزی مجدد BSI Downloading) BSI) و تعریف کلید پژو 206 

شناخت انواع پژو 206 

مولف : 

مهندس مسعود توانگر

مهندس مرتضی کرمی پناه

سال انتشار : زمستان 1387

چاپ سوم

 

خرید اینترنتی محصولات

  • 1