• محتوای تخصصی با رویکردی کاربردی


    کتاب،فیلم آموزشی

کتاب های آموزشی

مهاد صنعت از سال 1384 اقدام به چاپ و انتشار کتب تخصصی با عناوین خودروهای انکتوری و شبکه مالتی پلکس خودرو است و در حال حاضر مشغول تالیف کتب دیگری در زمینه خودرو می باشد.

خرید اینترنتی محصولات

  • 1