• MIT870


  دستگاه تست و شستشوی انژکتور
 • MIT860


  دستگاه تست و شستشوی انژکتور
 • MIT950


  دستگاه تست و شستشوی انژکتور
 • MIT950


  دستگاه تست و شستشوی انژکتور

دستگاه تست و شستشوی انژکتور MIT870

دستگاه پیشرفته تست و شستشوی تمام اتوماتیک انژکتورها و سیستم سوخت رسانی خودرو که موجب بهینه سازی مصرف سوخت ، افزایش شتاب و قدرت موتور می شود.

 

 •  شبیه سازی استاتیکی و دینامیکی شرایط کاری انژکتورها
 • تست الگوی پاشش انژکتورها (یکنواختی، ریزسازی و زاویه)
 • اندازه گیری حجم پاشش انژکتورها
 • تست و شستشوی انژکتورهای تزریق بالا (top feed     )
 • تست و شستشوی انژکتورهای تزریق از کنار (side feed     )
 • تست و شستشوی 6 انژکتور همزمان
 • تست و نمایش خروجی سنسور اکسیژن
 • امکان انتخاب زبان (فارسی، انگلیسی، ...)
 • حفاظت در برابر افزایش دمای دستگاه
 • کاربری آسان

خرید اینترنتی محصولات

 • 1