شرایط ضمانت

 1. شرکت مهاد صنعت درستی عملکرد دستگاه مورد ضمانت و تمام اجزا و لوازم اصلی همراه آن را در مدت گارانتی با شرایط زیر ضمانت می کند. (به استثنا مواردی که صریحا ذکر شده باشند.)
 2. شرکت مهاد صنعت بر اساس تشخیص کارشناسان شرکت، قطعه یا قطعات معیوب دستگاه تحت پوشش را تعویض یا تعمیر می کند. درستی عملکرد قطعات تعویض یا تعمیر شده تا یک ماه یا پایان مدت ضمانت اولیه (هر کدام طولانی تر باشد) تضمین می شود.
 3. در مدت اعتبار ضمانت، تمامی هزینه های تعویض یا تعمیر قطعات و پیگیری مراحل انجام کار بر عهده شرکت مهاد صنعت است اما هزینه انجام تعمیراتی که بر اساس این ضمانت نامه از شمول این ضمانت نامه خارج هستند یا پس از انقضا مدت اعتبار ضمانت به شرکت ارجاع می شود از خریدار دریافت خواهد شد.
 4. شرکت مهاد صنعت، دستگاه تحت پوشش را تا چهار سال پس از پایان مدت ضمانت پشتیبانی می کند. بدیهی است تمامی هزینه های خدمات و تعمیرات پس از دوره ی ضمانت بر عهده دارنده ی دستگاه خواهد بود.
 5. چنانچه زمان انجام خدمات ضمانت بیش از دو هفته طول بکشد خریدار می تواند برای دریافت دستگاه جایگزین موقت اقدام کند. در این صورت دستگاهی با مشخصات مشابه یا نزدیک به دستگاه در دست تعمیر (به طور موقت و به صورت امانت) در اختیار خریدار قرار خواهد گرفت که پس از تعمیر یا تعویض دستگاه اصلی و تحویل آن به خریدار، باید به طور هم زمان به شرکت عودت داده شود.
 6.  خرابی ناشی از ضربه، شکستگی، تغییر فرم ظاهری، استفاده از ولتاژ نامناسب، آتش سوزی، آب دیدگی و نفوذ مایعات، شوک الکتریکی، حوادث قهری و طبیعی، کار در محیط های آلوده به گرد و غبار بسیار زیاد یا رطوبت منجر به زنگ زدگی، اکسیداسیون یا تجمع قطرات آب روی قطعات و همچنین خرابی ناشی از استفاده و اتصال به دستگاه ها و لوازم غیر استاندارد مشمول خدمات ضمانت نمی شود و حتی ممکن است باعث ابطال ضمانت دستگاه شود.
 7. دستکاری سخت افزاری دستگاه، تحت هر عنوان توسط افراد غیر مجاز موجب ابطال ضمانت دستگاه خواهد شد.
 8. دستکاری و یا مخدوش کردن علائم شناسایی دستگاه، سریال گارانتی، برچسب پلمپ دستگاه یا سایر علائم مندرج بر روی دستگاه یا کارت گارانتی به گونه ای که مانع از احراز هویت و شناسایی دستگاه تحت ضمانت یا موجب تشکیک در اصالت آن باشد موجب ابطال ضمانت دستگاه و قطع خدمات پس از فروش می شود.
 9.  کاهش ظرفیت شارژ باتری بر اساس استهلاک طبیعی، با خرابی باتری تفاوت دارد  مشمول ضمانت نمی شود.
 10. در صورتی که قطعات قابل تعویض توسط کاربر مانند باتری و حافظه بدون باز شدن محفظه ی اصلی دستگاه تعویض شده باشند قطعات تعویض شده مشمول ضمانت نخواهند بود و اگر در حین تعویض این قطعات به اجزای دیگر دستگاه صدمه وارد شود ضمانت کل دستگاه باطل خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده ی کارشناسان شرکت مهاد صنعت است. قطعات و اجزای که توسط کارشناسان شرکت مهاد صنعت ارتقا یافته یا تعویض شده باشند مشمول ضمانت با شرایط خاص خود خواهند بود.
 11. مسئولیت شرکت مهاد صنعت محدود به رفع اشکالات سخت افزاری دستگاه تحت پوشش ضمانت است. خدمات نرم فازری اعم از تولید یا کپی یا نصب دیسک بازیابی، نصب و ارتقا سیستم عامل، درایور، نرم افزار های کاربردی، ویروس زدایی، بازیابی رمز عبور، تهیه پشتیبان از فایل های مورد نیاز، مراقبت نرم افزاری، رفع ایراداتی که ریشه در مشکلات نرم افزاری دارد و سایر خدمات نرم افزاری اساسا مربوط به کاربر است و کلا جزو تعهدات شرکت در این ضمانت نامه نیست. در صورتی که برای تکمیل مراحل تعمیرات به انجام هر یک از موارد فوق الذکر نیاز باشد هزینه ی آنها بر عهده خریدار خواهد بود.
 12.  بازیابی رمز عبور Bios و یا رمز عبور سیستم عامل جزو خدمات مشمول این ضمانت نامه نیست و در مواردی ممکن است از نظر فنی کلا غیر ممکن باشد.
 13. مسئولیت مراقبت، حفتظت و تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات و نرم افزارهای کاربردی با خریدار است. اگر به هر دلیلی از جمله بر اثر عیب سخت افزاری تحت پوشش این ضمانت یا حتی به دلیل اشتباه کاربری کارشناسان شرکت، اطلاعات یا نرم افزار نصب شده در دستگاه از بین برود هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت نیست.
 14. حمل دستگاه خراب به مرکز خدمات پس از فروش مهاد صنعت و تحویل گرفتن آن بر عهده دارنده دستگاه است در صورت ارسال از طریق پست یا باربری، مسئولیت صدمات احتمالی در حین حمل با خریدار خواهد بود.
تمام حقوق این سایت متعلق به وبسایت مهاد صنعت می باشد .